פורום אוקטובר 4/10/18

פורום אוקטובר 4/10/18

פורום: הכללת מיומנויות חברתיות באמצעות שילוב בקהילה ומעגלים חברתיים משניים עבור ילד על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה גילי יהב, BCBA וקרן סמואל- מגל, BCBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *